dissabte, 22 de novembre del 2008

"L'única certesa és la incertesa"

Zygmunt Bauman